Tips & guider

Guide för varningsljus

Guide för varningsljus

Varningsljus blir lätt en komplicerad historia med mängder av utföranden och storlekar samt lagar/regler som måste följas. Det är inte så enkelt som att bara installera varningsljus på fordonet och sedan ge sig ut på vägarna. För att hjälpa dig har vi skapat den här guiden.

VARFÖR ANVÄNDS VARNINGSLJUS?

Varningsljus har till uppgift att varna eller uppmärksamma dina medtrafikanter på något. Det kan till exempel handla om att fordonet måste ställas upp på vägen eller att fordonet måste framföras på ett sätt som kan utgöra ett hinder.

NÄR FÅR VARNINGSLJUS ANVÄNDAS?

 • 1. Väghållningsarbete eller liknande
 • 2. Vid bärgning och transport av bärgat fordon
 • 3. I samband med fordonskontroll eller motsvarande
 • 4. Vid olycksplats eller motsvarande
 • 5. När fordonsbredden inklusive utrustning eller redskap överstiger 3 m
 • 6. När varningsljus föreskrivs som särskilt villkor för färd på väg
 • 7. Av vägtransportledare vid eskort av lång, bred eller tungtransport
 • 8. I andra med 1–6 jämförliga fall

För att komplicera det ytterligare ställs det olika kompetenskrav beroende på vilken typ arbetsuppgift eller roll du utför. Det är upp till dig som brukare att se till att ha den kunskap som krävs. Kompetenskraven är uppdelade i tre nivåer och de kurser som hålls i ämnet brukar kallas ”Arbete på väg”.

vad gäller för varningsljus?

Det finns flera regler att förhålla sig till både vad det gäller produkt, installation och användande av varningsljus.


Regler för produkteRNA

 • Handlar du hos oss på Work System kan du känna dig trygg i att våra produkter lever upp till de krav som ställs (se nedan).

 • 1. Varningsljuset måste vara godkänt enligt REG 65 och avge orangegult ljus som ger intryck av att vara blinkande. Samtliga varningsljus som Work System säljer har ett godkänt blixtmönster. Dock kan vissa produkter ha omprogrammeringsbart blixtmönster där inte alla variationer uppfyller kraven.
 • 2. Varningsljuset måste vara typgodkänt enligt ECE 65 eller av Vägverket/Trafiksäkerhetsverket.
 • 3. Varningsljuset ska ha ECE R10-märkning enligt EU-lagkrav för att undvika störning av annan elektronisk utrustning i fordonet. Märkningen innebär att varningsljuset testats både för utgående och inkommande elektromagnetisk strålning.

Installationskrav

 • Vid montage hos oss på Work System ska installationen uppfylla kraven, såvida du som kund inte önskar något annat. Glöm inte heller att informera oss om eventuell kravspecifikation.

 • 1. Varningsljus måste placeras så att minst en ljuskällas centrum är synlig 20 m från fordonet på en höjd av 1,20 m från marknivå oavsett vinkel dvs. 360° runt fordonet.
 • 2. Varningsljus ska vara placerat så att symmetriaxeln är i det närmaste vinkelrät mot markplanet dvs. ljuset måste skickas rakt ut i samma vinkel som marken.
 • 3. Fordon med varningsljus måste ha en från förarplats synlig kontrollampa som avger ett orangegult sken när varningsljus är påslaget.
 • 4. Om fordonet utrustas med mer än ett varningsljus måste de vara kopplade så att de startas och stängs av samtidigt. Det är alltså inte tillåtet att ha enstaka varningsljus påslagna.

Exempel på PLACERING OCH installation

Här nedan följer både bra och dåliga exempel på installationer av varningsljus.

Minsta möjliga

Den här installationen med en högt placerad beacon lever upp till kraven, men är fortfarande långtifrån optimal och rekommenderas därför inte.

Medel

Det många inte tänker på när det kommer till den här installationen är att taket skuggar ljuset bakåt och därför får underkänt.

Genom att komplettera varningsljusrampen med riktade varningsljus i den bakre kofångaren får du en godkänd installation.

Optimalt


90% skulle nog säga att det är viktigast att synas bakifrån. Om varningsljusrampen placeras långt bak får du en stor ljustavla i den riktningen. Komplettera sedan med riktade varningsljus på främre/bakre kofångare för en godkänd installation. Rekommenderas till dig som frekvent jobbar på vägarna!

TÄNK PÅ DET HÄR INNAN DU BESTÄLLER

Ta gärna hjälp av våra säljare för att hitta rätt lösning eller produkt för din byggnation. Hör av dig med dina önskemål så skapar vi en offert åt dig. Glöm inte heller att informera oss om eventuell kravspecifikation. Gör du beställningen själv via vår webbshop är det några saker du behöver tänka på (se checklista).

Klass 1 och klass 2

Det finns två olika klassificeringar av varningsljus - klass 1 och klass 2 (TA1/TA2). Skillnaden handlar om möjligheten till att sänka ljusstyrkan vid mörker. Klass 1 går inte att justera medan klass 2 har nattsänkning som tar bort en del av ljuset. Justeringen sker antingen via en sensor på varningsljuset eller en knapp i bilen.

Klass 1 - är den lägsta klassning som ett varningsljus måste uppfylla. Ett fullgott alternativ för våra svenska vägar, såvida inte du eller din arbetsgivare har andra krav. Klass 1 är i regel även billigare och enklare att installera.

Klass 2 - har två lägen: ett för dagsljus och en nattsänkning som ska motverka bländning. I vissa fall kan uppdragsgivare ha klass 2 som krav vid till exempel en upphandling.

Ska varningsljuset kopplas direkt på bilens batteri?

Om du tänkt koppla varningsljuset direkt på bilens batteri rekommenderar vi alltid att lägga till en batterivakt eller vårt control system. Då bryts strömmen om spänningen blir för låg och du slipper oroa dig för att tömma batteriet. Görs kopplingen mot ett extrabatteri som frånskilts bilens originalbatteri är det inte lika vitalt, men rekommenderas ändå.

Generellt när det kommer till batterier bör spänningen inte understiga 12V eftersom batteriet då börjar ta skada och behöver bytas ut i förtid. Hur mycket du kan ladda ur innan det sker beror på batteritypen (blysyra = 50%, AGM = 75%, Litium = ingen begränsning). Samtidigt är det minst lika viktigt att ha varningsljuset i gång och därför blir det en avvägning som du som brukare får göra.

typ av styrning

Om du ska installera flera typer av belysning, till exempel varningsljus, arbetsljus och innerbelysning, rekommenderas vårt control system. Då får du batterivakt, säkringar och timer för innerbelysningen inbyggt och slipper kostsamma extrautgifter. Dessutom finns det en matchande fjärrkontroll som ger en snygg och praktisk installation. Det andra alternativet är klassiska knappar och säkringar.

Checklista för beställning

 • När du valt rätt setup för varningsljus behöver du köpa till fästen, kablage och styrning. Produkterna som visas på vår webb avser endast själva varningsljuset (om inget annat anges). För att göra det enklare för dig får du därför automatiskt upp förslag på lämpliga tillbehör när du lägger en produkt i varukorgen.

 • 1. Välj önskat varningsljus
 • 2. Välj ett fäste (om det inte medföljer produkten)
 • 3. Välj kablage och styrning
Tänk på att köpa rätt längd på kablaget. Det går åt mer kabel än man tror när den ska dras så osynligt som möjligt från punkt A till punkt B. Till exempel brukar en 8 m kabel efter dragning bara nå ca. 4 m mellan kopplingspunkterna.

Extra synlighet med takskylt och X2-markeringsskärm

Behöver du vara extra synlig på vägarna kan du använda dig av våra takskyltar och X2-markeringsskärmar (avstängningsskärmar). För att uppfylla kraven är det viktigt att följa de kriterier din uppdragsgivare satt.

krav på placering

 • 1. Nedre markeringsskärm får inte sitta högre än 1200 mm från mark till underkant
 • 2. Markeringsskärmen ska centreras och får max vara 200 mm smalare än fordonets bredd dvs. 100 mm indrag per sida
 • 3. Den nedre markeringsskärmen får ha ett avbrott på max 500 mm för till exempel dragkrok
 • 4. Markeringsskärmen måste vara 400 mm hög. Om det finns flera skärmar räcker det att de är 300 mm
 • 5. Markeringsskärmarna ska placeras med minst 1000 mm mellan varandra
 • 6. Eventuella vägmärken placeras mellan eller över markeringsskärmarna
På bilden nedan ser du en enligt Trafikverkets föreskrifter godkänd installation.

Tänk på att...

 • - X2-markeringsskärmar kan monteras både på dörrar och kofångare, men tänk på att kofångarmontage kan skugga eventuella parkeringssensorer
 • - Du kan behöva komplettera med varningsljus bakom skylten för att synlighetskraven ska uppfyllas
 • - L8H-lamporna på takskylten räknas inte som varningsljus
 • - När A20-skylten eller takskylten är uppfälld måste även varningsljusen vara påslagna
Glöm inte att Trafikverket eller beställaren kan ha högre krav för vissa vägar eller fordon till exempel TMA-bil. Det finns också exempel där kraven är lägre bland annat hos en del kommuner.

EXEMPEL PÅ SKYLTAR som DU HITTAR I VÅRT SORTIMENT

A20 


Olycka


Bred last/vägtransportledare/varning


Lots 


FLAKSKYLTAR

Vi har även flakskyltar anpassade för montering på flakbilar. Den stora fördelen med dessa är att de inte bygger så mycket.
loader