Visselblåsning

Visselblåsning

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas. Vi använder oss av en visselblåsartjänst som ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. 
 
Läs mer och lämna ett meddelande anonymt här.
loader