Tips & guider

Vilken vikt klarar min inredning?

Vilken vikt klarar min inredning?

Hur mycket får jag lasta i en hylla? Vad tål ett dubbelgolv? Vi får många frågor om viktuppgifter och lastsäkerhet för våra produkter. För att reda ut vad som gäller har vi tagit fram den här sidan.

EN TRANSPORTBIL KOMMER LASTAD

Transportbil

Transportbilens huvudsyfte är lastning, men en fullastad bil medför vissa risker. Därför gäller det att lasta så säkert som möjligt och använda sitt sunda förnuft. Vid en kollision frigörs enorma krafter och det är i princip omöjligt att säkra lasten så att den står emot en kollision med ett fast föremål. Lyckligtvis är det sällan sådana kollisioner sker. Det är också anledningen till att kraven för lastsäkring snarare fokuserar på att motverka förskjutning av lasten vid exempelvis en undanmanöver eller kraftig inbromsning.

HUR TESTAS LASTSÄKERHET?

I Euro NCAP:s krocktester är bilarna olastade och fokus ligger på bilens säkerhetssystem och skydd för passagerare och medtrafikanter. I deras säkerhetsbetyg tas alltså ingen hänsyn till lastsäkerheten. För inredning används i stället testnormen NS286 som innebär att inredning lastad med 250 kg/m³ kolliderar med en fast barriär i 50 km/h. Jämförelsevis lastas en mellanstor transportbil i genomsnitt med ca. 160 kg.

SÅ FUNGERAR VIKTANGIVELSERNA

Den vikt som i branschen brukar anges som lastvikt är inte densamma som produkterna krocktestas för. Vi vill inte invagga våra kunder i falsk trygghet och har därför valt att avstå från att märka våra produkter med viktangivelser. Däremot ska man komma ihåg att även om vikten enligt testnormen NS286 kan låta låg är det betydligt säkrare att lasta i en godkänd inredning än att själv utföra lastsäkring eller låta lasten stå löst. Det gäller oavsett vilket inredningsfabrikat du väljer eftersom kraven är betydligt tuffare än för exempelvis lastsäkringsöglor eller bilars mellanväggar.

VIKTUPPGIFTER FÖR VÅRA PRODUKTER

Här nedan hittar du specifika viktuppgifter för våra produkter. Dessa anges i lastvikt och där det är applicerbart även enligt testnormerna NS286 och City Crash Test.

Det absolut viktigaste för att angivelserna ska överensstämma med verkligheten är att produkterna monteras enligt anvisning och att korrekt antal vinklar används. Detta för att säkerställa att inredningen får rätt bärighet.

HYLLSYSTEM

Hyllsystem 

Våra hyllor har olika belastningsförmåga (se nedan) och kan därför anpassas efter just dina behov. Det är sällsynt att en hylla går sönder till följd av belastning, men i kombination med ett slag eller att något välter på hyllan kan dess kant deformeras. Något som i sin tur gör att hyllan tappar sin lastförmåga.

Maxlast

Upp till 70 cm: 50 kg
70-126 cm: 40 kg
126-140 cm: 30 kg
Över 140 cm: 25 kg

Enligt City Crash Test (30 km/h):
30 kg/hylla
Enligt NS286: Läs mer här

MODULBACKAR

Modulback
En modulback har en maxlast på 7 kg.

LÅDOR

Lådor

Genom att kontrollväga ett antal kunders lådor har vi kommit fram till att en låda normalt lastas med 5-8 kg. De som tycker sig lasta väldigt tungt brukar ligga på maximalt 25 kg.

Maxlast: 60 kg per låda
Enligt City Crash Test (30 km/h):
20 kg/låda
Enligt NS286: Beror på lådans storlek - läs mer här

Dubbelgolv

Dubbelgolv

 = MAXLAST (JÄMNT FÖRDELAD)    = JÄMNT FÖRDELAD ÖVER 50x50 cm    = PUNKTLAST

Ovanpå dubbelgolvet

Om du vill lasta ovanpå dubbelgolvet rekommenderar vi att du kompletterar med en inredning som förstänger lasten. Alternativt ser till att lastsäkra ordentligt genom förankring i bilens kaross.

Maxlast (jämnt fördelad): 350 kg
Punktlast: 50 kg
Jämnt fördelat över 50x50 cm: 100 kg

Dubbelgolvslådor

Dubbelgolvslådor

Maxlast: 65 kg
Enligt NS286: 22 kg och uppåt - läs mer här

Släde

Lastsläde

 = MAXLAST (JÄMNT FÖRDELAD)    = JÄMNT FÖRDELAD ÖVER 50x50 cm    = PUNKTLAST 

Slädar går inte att testa enligt NS286 eftersom lasten inte förstängs. Däremot är alla våra slädar noggrant kontrollerade i förstörande tester, både vad det gäller belastning och låsning.

Maxlast (jämnt fördelad): 350 kg*
Punktlast: 50 kg
Jämnt fördelat över 50x50 cm: 100 kg

*Specialsläde som är bredare än 120 cm och/eller längre än 160 cm har en maxlast på 250 kg.

Takräcken/takbågar

Takräcken 

Våra takräcken är testade enligt City Crash Test som är det vanligast förekommande testet när det kommer till takräcken och takboxar.

Maxlast: 50 kg per takräcke/takbåge - tänk på att tillåten taklastvikt för bilmodellen kan vara lägre.
loader