Krocksäkerhet

Krocksäkerhet

Från dag ett har din säkerhet varit vår utmaning och fokus. Man vet aldrig när olyckan slår till på våra vägar. Idag ställs inga krav på att bilinredningar behöver krocktestas. Men för er säkerhet jobbar vi kontinuerligt med att säkerställa att inredningens design och montage håller de krav som ställs för en kollisonskrock.

HUR JOBBAR VI PÅ WORK SYSTEM FÖR ATT SE TILL ATT NI SOM KUNDER ALLTID SKA KÄNNA ER SÄKRA MED VÅR INREDNING MONTERADE I ER ARBETSBIL?

Vårt minsta krav på vad inredningen ska hantera är specificerat i en standard, ECE R017 som är likvärdigt med det nationella franska test och säkerhetsinstitutet INRS, egna standard (NS286) som är framtagen tillsammans med bilinredningsbranschen för att säkerställa krocksäkerheten.Testet NS286 kollisionstest görs genom att inredningen vägs och lastas med ballast enligt formeln:

Massan av ballasten [i kg] = DCURV x Inredningens lastvolym [i m3]

Sedan fästs inredningen på en ram som sedan placeras på en hastighetssläde. Släden accelererar upp till 50/h och krockar in i en fast barriär. Detta genererar upp till 25 G-krafter.

Testerna vi har genomfört, har varit på Statens provningsinstitut RISE (tidigare SP) enligt ECE R017. Där vi har haft samma genomförande som den franska motsvarigheten med den skillnaden att vi har monterat vår inredning i ett bilchassi (Renault Kangoo Express 2015). Den har sedan monterats på en ram som fästs på släden. Således krockade vi detta i 50/h i likhet med NS286. För att bli godkänd på detta test får inte den monterade inredningen förflytta sig mer än 30 cm. Vi kunde därmed konstatera att vi har en säker inredning samt dubbelgolv.

Vi krocktestar i riktiga bilchassin

Anledningen till vi inte monterar inredningen direkt på ramen som NS286 beskriver är pga att vi vill garantera att våra infästningsmetoder är säkra. Att testa med ett chassi ger ett mer verklighetsanpassat test då montage skiljer sig mellan olika bilmärken och modeller.

För att vi ska kunna garantera att montaget är genomfört på ett säkert och krockanpassat sätt, måste våra montörer vara certifierade av oss. Vilket är ett led i vår filosofi att krocksäkerhets-optimera alla installationer. Det blir en säkerhetsstämpel från oss till dig som kund, där du kan vara säker på att montaget är utfört av på ett krocksäkert sätt.

Work System utvecklar ständigt förbättrade lösningar för krocksäkerhet. Det är inget projekt med ett slutdatum utan en vital integrerad del i vår produktutveckling.
Utöver detta finns det några enkla saker att tänka på när bilar med inredning lämnar våra anläggningar.

Tänk på att:
Ta reda på hur mycket bilen får lastas.
• Studera olika metoder för lastsäkring
• Kan du inte förankra lasten bör du lägga den så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.
• Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.